Tupanat-e-zhurit


Shaqa nga Zhuri dhe nga Prizreni me Gruppen e vet Zurle Tupana Loder 
Buqa

242,595
lodra 08:34